Sustinatori

In timp ne-au fost aproape și au contribut la creșterea noastră

Witkeen este un proiect umanitar și educațional desfășurat de către susținătorii noștri Adina și Peter Lazea care a luat naștere din nevoile, pasiunea și o puternică dorință de schimbare în bine a lumii.

Misiunea acestui proiect, de al cărui suport a beneficiat și școala noastră, este aceea de a crea și de a sprijini diferite proiecte educaționale și umanitare care acoperă nevoile de bază și de asemenea nevoile spirituale ale ființelor umane.

Pentru mai multe informații îi puteți găsi pe site-ul lor https://www.defenslim.com/pages/witkeen


Witkeen is a humanitarian and educational project developed by our supporters, Adina and Peter Lazea, which arose from the needs, passion and a strong desire for change in the good of the world.

The mission of this project, support that our school benefited, is to create and support various educational and humanitarian projects that cover the basic needs and also the spiritual needs of human beings.

For more information visit https://www.defenslim.com/pages/witkeen

Iona Stichting este o organizație internațională pentru donatori, aplicanți, studenți, artiști, furnizori și prieteni de pretutindeni care sunt interesați de inovație, cultură și antropozofie.

Misiunea lor este aceea de a susține și de a dezvolta inițiative caritabile care își doresc să dezvolte sau să ofere îmbunătățiri la nivel social, cultural sau spiritual și de asemenea aceștia sunt de părere că ideile bune nu trebuie să fie limitate de granițe.

Pentru mai multe informații îi puteți găsi pe site-ul lor http://www.iona.nl/


Iona Stichting is an international organization for donors, applicants, students, artists, suppliers and friends everywhere who are interested in innovation, culture and anthroposophy.

Their mission is to support and develop charitable initiatives that want to develop or improve socially, culturally or spiritually, and they also believe that good ideas should not be limited by borders.

For more information visit their site http://www.iona.nl/

Prieteni educației Waldorf sprijină școli, grădinițe cât și instituțiile educaționale curative și proiecte sociale din toată lumea din anul 1976. Până acum mai mult de 600 de proiecte au beneficiat de suportul lor. Printre ele se numără și al nostru deoarece ei ne-au sprijinit anual cu donații pentru dotarea cu mobilier, electrocasnice sau formarea dascălilor.

Pentru mai multe informații îi puteți găsi pe site-ul lor: https://www.freunde-waldorf.de/en/home/


Waldorf Friends of Education supports schools, kindergartens and curative educational institutions and social projects around the world since 1976. So far more than 600 projects have benefited from their support. Among them are ours because they have donated us annually for donating furniture, home appliances or teacher training.

For more information visit their site: https://www.freunde-waldorf.de/en/home/

0727 78 04 55 Inscrieri si Informatii Generale