Structura cursului principal

Cursul de bază este desfășurat pe parcursul a 5 părți ritmice după cum urmează a fi prezentate:

  • Partea ritmică – se adresează cu precădere componentei afectiv-motivaţionale şi are drept scop activarea elevilor, pregătirea pentru lecţie prin crearea unei atmosfere adecvate. Ea cuprinde exerciţii ritmice de mişcare, cultivarea rostirii prin exerciţii de plastica vorbirii; se cântă vocal şi la instrumente, se face calcul oral, se interpretează roluri semnificative pentru disciplina studiată.
  • Partea recapitulativă – învăţătorul, cu mult tact, caută să ridice iarăşi în conştienţa copilului fenomenele observate, cunoştinţele predate cu o zi înainte, să le repete şi să le aprofundeze, să le integreze în tema de studiat. 
  • Partea de predare – are drept scop descoperirea de către elevi, prin demersul coordonat de cadrul didactic, a noţiunilor şi fenomenelor de studiat. Din punct de vedere metodic apare mai întâi propria activitate a elevului, făcută cu mâinile, şi apoi latura de gândire. Este necesar deci ca elevii să parcurgă drumul de la concret la abstract, de la percepţii la reprezentări. 
  • Partea acţională - prin lucrul la caietele de epocă elevii sunt puşi în situaţia să scrie, să deseneze, să rezolve exerciţii dar şi să lucreze la construcţia casei, să practice diferite meşteşuguri. Învăţătorul poate cunoaşte foarte bine copiii, cu însuşirile lor temperamentale şi cu particularităţile lor. Se lucrează individual, pe echipe, activităţi cu grad diferit de dificultate. 
  • Partea narativă – cuprinde basme, fabule, povestiri, legende, biografii în funcţie de vârsta elevului. Prin intermediul natural al vorbirii, care revelează personalitatea umană, în elev sunt trezite imagini vii. Partea narativă este aşteptată cu bucurie nu numai de copii ci şi de învăţători. În acest fel, munca desfăşurată în cursul principal îşi poate găsi o încheiere reuşită.