Înscriere grădiniță

Procedura de înscriere

  1. Are loc o discuţie cu părinţii, în care vă vor fi explicate aspecte care ţin de educaţia Waldorf şi vi se oferă informaţii detaliate cu privire la aspectele administrative şi organizatorice care ţin de şcolarizare.
  2. Se completează cererea de înscriere atașată şi se prezintă documentele necesare depunerii cererii de înscriere.
  3. Copiii sunt invitaţi la grădiniţă pentru o evaluare a stadiului de dezvoltare a copilului şi pentru a determina măsura în care Grădinița Waldorf Sophia este o opţiune adecvată pentru copil. Veţi fi contactaţi la numerele de contact indicate.
  4. Dacă în urma evaluării se constată compatibilitatea copilului cu sistemul Waldorf, în baza documentelor cerute, înscrierea copilului este considerată acceptată.

Documente necesare

  1. Copie a certificatului de naştere al copilului
  2. Copie a actelor de identitate ale părinţilor/ tutorelui
  3. În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, copie a documentului care certifica cine este tutorele legal al copilului
  4. Dovada achitării taxei de înscriere
  5. Fişa medicală a copilului şi adeverinţă de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate