Înscriere școală primară

Procedura de înscriere

  1. Are loc o discuţie cu părinţii, în care vă vor fi explicate aspecte care ţin de educaţia Waldorf şi vi se oferă informaţii detaliate cu privire la aspectele administrative şi organizatorice care ţin de şcolarizare.
  2. Se completează cererea de înscriere şi se prezintă documentele necesare depunerii cererii de înscriere.
  3. Elevii sunt invitaţi la şcoală pentru o evaluare a stadiului de dezvoltare a copilului şi pentru a determina măsura în care Scoala Primară Liberă Waldorf Sophia este o opţiune adecvată pentru copil. Veţi fi contactaţi la numerele de contact indicate.
  4. Dacă în urma evaluării se constată compatibilitatea copilului cu sistemul Waldorf, în baza documentelor mai sus menţionate, înscrierea copilului este considerată acceptată.

Documente necesare

  • Copie a certificatului de naştere al copilului
  • Copie a actelor de identitate ale părinţilor/ tutorelui
  • În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, copie a documentului care certifica cine este tutorele legal al copilului
  • În cazul în care copilul este transferat de la o altă unitate de învăţământ, foaia matricolă de la unitatea de învăţământ frecventată anterior şi cererea de transfer aprobată de şcoala de la care se tranferă
  • Dovada achitării taxei de înscriere
  • Fişa medicală a copilului şi adeverinţă de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate

Mai jos regăsiți cererea de înscriere în format PDF.

Cerere de înscriere an școlar 2018 – 2019 Școala Primară Liberă Waldorf Sophia