Înscriere afterschool

Procedura de înscriere

  1. Are loc o discuţie cu părinţii, în care vă vor fi explicate aspecte care ţin de pedagogia Waldorf şi vi se oferă informaţii detaliate cu privire la aspectele administrative şi organizatorice care ţin de şcolarizare.
  2. Se completează această cerere de înscriere şi se prezintă documentele necesare depunerii cererii de înscriere.

Documente necesare

  1.  Copie a certificatului de naştere al copilului
  2.  Copie a actelor de identitate ale părinţilor/ tutorelui
  3.  În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, copie a documentului care certifica cine este tutorele legal al copilului
  4.  Dovada achitării taxei de înscriere
  5.  Fişa medicală a copilului şi adeverinţă de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate